Webwinkel Verhalend Ontwerpen

De webwinkel Verhalend Ontwerpen bevat een groot aantal
kant en klare, tot in detail uitgewerkte verhalende ontwerpen voor het basisonderwijs. Alle ontwerpen zijn in de praktijk beproefd en voorzien van fotoseries en onderwijsverhalen die de uitvoering inzichtelijk maken.

Verhalend ontwerpen wordt op steeds meer basisscholen en
op vrijwel alle Pabo’s ingevoerd. Veel leraren willen niet steeds zelf een nieuw verhalend ontwerp maken en zoeken naar goed uitgewerkte en beproefde scenario’s.
Ook op de lerarenopleidingen vraagt men ook naar goede scenario’s: daar is vooral behoefte aan voorbeeldig materiaal dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet en in een module of ander opleidingsprogramma voor studenten beschikbaar kan worden gesteld.

Klik op de zoeken of begeleid zoeken om in de winkel binnen te gaan. Meer informatie over de producten, de kosten of de wijze van betalen vind je bij meer informatie.

Meer informatie:

Voor wie is deze winkel?
Wat krijg je?
Wat kost het?
Hoe gaat het betalen?

zoeken begeleid zoeken