update 28-11-01


Ontwerp : De otter

De Otter

Een man en zijn dochter zien tot hun verbazing een otter in een sloot zwemmen. Als daarover in de krant wordt geschreven gaan de leerlingen met dat artikeltje aan het werk. Dat kan toch eigenlijk niet, een otter, en hoe ziet zo'n beest er eigenlijk uit? Als de televisie zich ermee gaat bemoeien wordt het nog interessanter. Het blijkt dat er nogal wat geld uitgegeven moet worden om de otter weer in Nederland te introduceren. Niet iedereen vindt otters zoveel geld waard. In een forumdiscussie zijn leerlingen als deskundigen aan het woord. Na de opnames ontvangt de klas een brief van het ottercentrum Aqua Lutra in Leeuwarden met de vraag of ze in kaart willen brengen hoe de omgeving van de school ottergeschikt is te maken. Ze mogen de resultaten op het ottercentrum komen presenteren.

uitvoering in de praktijk
scenario

Uitgevoerd door:

Theo Douma
theo.douma@worldonline.nl

klas 2
Greijdanuscollege
Zwolle

Theo Douma

'Hilde zal uitzoeken hoe het met de diervriendelijkheid is gesteld van doorgangen onder de bruggen en viaducten in de buurt van Zwolle. Al gauw blijkt het lastig om zulke gedetailleerde informatie te vinden. Ik doe dan ook de suggestie om te onderzoeken of de otter geen brede, drukke wegen moet oversteken. Maar Hilde blijkt een bijtertje: ze laat zich niet aan de kant zetten, deze belangwekkende informatie moet en zal ze vinden. Uiteindelijk bestookt ze de ambtenaren van de provincie met haar vragen en laat me daarna trots het resultaat zien. En dat mag er zijn!'


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing