update 28-11-01


Ontwerp : Het geheim van de IJssel

Het geheim van de IJssel

Een krantenbericht meldt de aanvaring van de Monica II met een onbekend wrak, op de IJssel vlak bij Zwolle. Wat is dat voor wrak en hoe kan het dat niemand er iets van weet? Het logboek van het wrak met gegevens over de zeer gevaarlijke lading levert duidelijkheid. De gemeente maakt zich zorgen en vraagt aan de leerlingen om te onderzoeken wat de gevolgen kunnen zijn als het gif vrijkomt en hoe het wrak gelicht moet worden. De leerlingen onderzoeken wat er allemaal kan gebeuren als de lading werkelijk vrijkomt en maken een plan om het wrak te lichten. Natuurlijk komt de wethouder zelf op school om te kijken welk plan het beste is.

uitvoering in de praktijk
scenario

Uitgevoerd door:

Theo Douma
theo.douma@worldonline.nl

vakoverstijgend milieuproject voor klas 1
Greijdanuscollege
Zwolle

Theo Douma


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing