Ontwerp : Bureau voor Beroepskeuze

Bureau voor Beroepskeuze

Op maandagmorgen krijgen de leerlingen van de directeur van een Bureau voor Beroepskeuze de vraag te helpen om een jongen en een meisje uit Canada school- en beroepsadviezen te geven. Ze gaan direct van start. Het eigen Bureau voor Beroepskeuze wordt ingericht en de leerlingen veranderen in enthousiast personeel, zodat je je al snel in een professionele omgeving waant. Dan leven ze zich in de jongen en het meisje in. Daarna nodigen ze studenten van het MBO uit om zich te verdiepen in de manier van werken op het MBO. Natuurlijk lopen ze een dag met een beroepsbeoefenaar mee om een goed beeld van een beroep te krijgen. Aan het einde van de week komt de directeur op school om samen met ouders, directie en andere leerkrachten de adviezen aan te horen. Opvallend is dat leerlingen prima in hun rol zitten en goed beargumenteerde adviezen geven. Ze hebben ongemerkt heel veel geleerd!

uitvoering in de praktijk
scenario

Uitgevoerd door:

Theo Douma, Alex van Winkoop, Wouter Wolters

VMBO 3 theoretische leerweg
Greijdanuscollege
Zwolle

Alex van Winkoop

Wouter Wolters

Theo Douma

'Als de leerlingen op maandagmorgen doorkrijgen dat ze per groep een lokaal hebben om als Bureau voor Beroepskeuze in te richten, zie je ze veranderen. Vol enthousiasme gaan ze aan het werk en dat enthousiasme is een week lang gebleven. De volgende morgen komt een collega met een oude telefoon en een koffiezetapparaat de school binnen. Docenten kunnen dus ook door leerlingen gemotiveerd worden. Dat gaat de goeie kant op! Hoewel… Diezelfde middag klaagt de docent: "Ik wil naar huis maar mijn leerlingen willen nog niet!"


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing