Jenaplan Wereldschool

Feestelijke opening website

Jenaplanscholen die succesvol krachtige Wereldorientatie willen invoeren, op een structurele en goed doordachte manier, kunnen meedoen aan een tweejarig traject. In dit traject doen alle teamleden en de schoolleiding mee aan drie conferenties per jaar.

Bureau voor Educatief Ontwerpen werkt binnen dit programma nauw samen met het JAS, Jenaplan Advies en Scholing, in Goutum. Bureau voor Educatief Ontwerpen brengt haar expertise op het gebied van verhalend ontwerpen in. Het JAS is eindverantwoordelijk, brengt andere ontmoetingsvormen in en begeleidt de implementatie.

Basis voor het Programma zijn de leergebieden en leerervaringen Wereldoriëntatie uit de SLO-mappen. Meer informatie op www.jenaplan-wereldschool.nl

 

 

 nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing