al het nieuws op een rij

Nieuwsberichten
Nieuw in de webwinkel

Bezoek de webwinkel voor nieuwe ontwerpen over bouwen (de architect, het architectenbureau) en gezonde voeding (Super McDrive).

NME met Verhalend ontwerpen

Voor NME-ers die de krachtige didactiek van Verhalend Ontwerpen (nog beter) in de vingers willen krijgen organiseert Bureau voor Educatief Ontwerpen in samenwerking met Consulentschap Utrecht een drietal cursussen. meer nieuws

Webwinkel geopend!

De opening van de webwinkel verhalend ontwerpen vond plaats in Gent. meer nieuws

Verhalend Ontwerpen in Vlaanderen

Met een intensieve driedaagse scholing in Gent is de introductie van Verhalend Ontwerpen in Vlaanderen een feit. meer nieuws

Jenaplan – Wereldschool

Het Programma ‘Jenaplan Wereldschool’ is gestart! Jenaplanscholen die succesvol krachtige Wereldorientatie willen invoeren, kunnen meedoen aan een tweejarig traject. meer nieuws

Dove kinderen en seksualiteit

Binnen de KEGG (Koninklijke Effatha Guyot Groep) wordt gewerkt aan een leerlijn seksualiteit voor dove kinderen. Drie verhalende ontwerpen maken deel uit van deze leerlijn. meer nieuws

Natuur- en Milieueducatie

Zo'n tachtig medewerkers van NME-instellingen uit heel Nederland verdiepten zich in verhalend ontwerpen. Meer dan de helft van hen zette een eigen verhalend ontwerp in de steigers. meer nieuws

Kunstproject Vensterschool Schildersbuurt

Leerkrachten van de AMG Schmidtschool Groningen en begeleiders van BSO Schildersbuurt bereiden zich samen voor op een schoolbreed kunstproject. meer nieuws

Overdracht ontwerpen alcoholpreventie

Het Voorlichtingsbureau en Afscheid van groep 8, twee ontwerpen voor alcoholpreventie die in opdracht van het Trimbos-instituut zijn gemaakt, zijn met succes uitgetest. meer nieuws

Educatieve Ontginning Ronde Venen

Onder deze titel zullen leerlingen van het Veenlanden College in Mijdrecht aan het werk gaan met concrete inrichtingsvraagstukken in de omgeving van de school. meer nieuws

Driestar intensief aan het verhalend ontwerpen

Van competentiemeter tot eigen verhalend ontwerp. Kort verslag van een nieuwe differentiatie op CHS De Driestar in Gouda. meer nieuws

Natuuronderwijs op De Swoaistee

Vier verhalende ontwerpen die samen een doorlopende leerlijn natuur-onderwijs vormen. De Swoaistee voerde ze uit in een schoolbreed project. meer nieuws

Pilot alcoholpreventie van start

Twee leerkrachten van basisscholen in Zoetermeer zijn gestart met de pilot. Zij beginnen met hun klas een voorlichtingsbureau.. meer nieuws

Inspirerende ouderavond

Tijdens het schoolbrede bouwproject op de Jenapleinschool Zwolle verdiep-ten ook de ouders zich in verhalend ontwerpen. "Jammer dat ik zelf niet meer op school zit", verzuchtte één van hen. meer nieuws

Internationaal ontwerpen

Studenten uit Spanje, Vlaanderen en Wallonië verdiepten zich in Haarlem in verhalend ontwerpen. Lees wat ze dachten en ontwierpen. meer nieuws

Scholengroep Esloo gaat door

Docenten van het Scholengroep Esloo maakten op hun locatie Edith Stein kennis met verhalend ontwerpen. Lees hun reacties. meer weten?

Ontwerpersdag Verhalend Ontwerpen

Docenten van de christelijke hogeschool De Driestar hebben zich de hele dag gebogen over de vraag 'Hoe leer, motiveer en begeleid ik studenten zelfstandig een verhalend ontwerpen uit te voeren?' meer weten?

Genieten in Alkmaar

Een lange avond en een hele dag werkten de studenten van de verkorte opleiding van de hogeschool Alkmaar hard en met veel plezier om zich verhalend ontwerpen eigen te maken. meer weten?

Verhalend ontwerpen en alcoholpreventie

Het Trimbos Instituut gaat voor haar activiteiten rond alcoholpreventie gebruik maken van verhalend ontwerpen. Het project is gericht op groep 7 en 8 van de basisschool en ging op 17 januari j.l. van start. meer weten?

Jenaplanconferentie 2001

De workshop Verhalend Ontwerpen op de jaarlijkse Jenaplanconferentie voor het basisonderwijs leverde nogal wat klachten op. Van mensen die hem niet konden volgen, wel te verstaan... meer weten?

Feestelijke opening website

In de workshop verhalend ontwerpen op de Kennismarkt te Amersfoort is deze website geopend. Daarnaast hebben de deelnemers zich gebogen over de vraag 'Hoe integreer je ICT in het basisonderwijs? meer weten?

Maatwerk voor het MBO

Docenten van het Alfa College Groningen maakten, waarschijnlijk als eersten in Nederland, verhalende ontwerpen voor het MBO. Een kwestie van maatwerk voor heel specifieke doelgroepen. meer weten?

Nieuwsflitsen
Literatuurpagina vernieuwd
Een reeks artikelen over verhalend ontwerpen in het VMBO is geplaatst op de literatuurpagina. De artikelen zijn eerder dit jaar verschenen in het tijdschrift 12 - 18, Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs.

Titels toegevoegd
De ontwerpen van de studenten van de verkorte opleiding van Alkmaar zijn binnen. Alle titels vind je op de betreffende nieuwspagina, uitgebreidere informatie bij titels en ideeën.

Nieuwe ontwerpen
Kijk bij basisonderwijs voor het ontwerp Floris over een verlegen jongen, die veel van vogels houdt. La douce France is een nieuw ontwerp voor het voortgezet onderwijs.

Expeditie naar het oerwoud
Leerlingen uit Leeuwarden zijn op expeditie in het oerwoud en leren en passant alles over het thema ordening. Zodra ze levend zijn teruggekeerd te zien op de website.

Bijzondere ontwerpen
Alcoholpreventie
Alcoholpreventie werkt het best voordat kinderen gaan experimenteren. In opdracht van het Trimbos Instituut zijn daarvoor drie bijzondere verhalende ontwerpen gemaakt en uitgetest. meer nieuws

Mooie spullen
Vakoverstijgende projecten voor onderbouw Voortgezet Onderwijs
Bezig met de invoering van scenario 2 of 3 in de nieuwe onderbouw? Bespaar tijd en win kwaliteit door gebruik te maken van verhalend ontwerpen.meer nieuws

Schoolbrede thema’s basisonderwijs
Voor schoolbrede thema’s zijn nu volop verhalende ontwerpen beschikbaar.meer nieuws

 

 


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing