update 06-11-01


Maatwerk voor het MBO

Maatwerk voor het MBO

Tien docenten van ROC Alfa College uit Groningen volgden op 5 en 6 november 2001 een tweedaagse scholing verhalend ontwerpen. De scholing was opgezet als een ontwerpatelier en had een indrukwekkende opbrengst: niet minder dan negen ontwerpen die op het lijf geschreven zijn van heel specifieke doelgroepen. Voorjaar 2002 zijn de ontwerpen uitgevoerd en te zien op de website.

De verhuizing

Het ontwerp gaat in op de emotionele en organisatorische kanten van een verhuizing en levert onder meer diepgaande beroepenoriëntatie voor anderstalige jongeren.

Monique Spierings

De rode tomaat

De gangbare landbouw werkt niet gezond; dat heeft gevolgen voor de producten maar ook voor de mensen die erin werken. Boer Harm ondervindt de akelige gevolgen ervan, zijn zoon kiest een andere weg en begint een biologisch dynamisch bedrijf. Jan Jakop beslist nog met welke groep hij dit ontwerp gaat uitvoeren.

Jan Jakop Schuringa

De toekomst van Elly

Bijstandsvrouwen zijn sollicitatieplichtig als hun jongste kind 5 jaar is geworden. Maar moeten werken is iets anders dan willen. Dit ontwerp helpt ze hun nieuwe toekomst in eigen hand te nemen.

Regien van der Meer

Het weekend van Benjamin

Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) hebben vaak grote moeite hun vrije tijd in te vullen. Geen wonder: je zult maar in je eentje in een vreemd land komen te wonen zonder dat je de taal beheerst. Hoe lost Benjamin dit op? Een leerling van Alie zei na de eerste les: 'Ik wil die jongen echt wel helpen, ik weet precies hoe hij zich voelt.'

Alie Beijert

Het Noorderstation

Voor jongeren die vanuit het speciaal onderwijs een doorstarttraject doorlopen om de sleutelvaardigheden te leren die in een vervolgopleiding onmisbaar zijn maakten Nelleke en Ina dit ontwerp. Omgaan met emoties, agressie, groepsdruk en veel communicatieve vaardigheden staan centraal. Want op het Noorderstation gebeurt een week lang van alles...


Nelleke Stegeman & Ina Reitsema

Election day

Antilliaanse jongeren verdiepen zich in de toekomst van Curaçao, als daar in 2009 een revolutie heeft plaatsgevonden. Ze richten politieke partijen op, bezoeken hun zusterpartijen in Groningen en houden verkiezingen.

Linda Nijlunsing

Lost and found

Antilliaanse jongeren in Nederland voelen weinig trots op en binding met hun eigen cultuur. Binnen het verhaal van twee broers, waarvan de ene naar Nederland komt en de ander op de Antillen blijft, gaan ze op zoek naar hun roots.

Olga Wildschut

De supermarkt

De moeilijk lerende anderstalige leerlingen van Paula richten een eigen supermarkt op. De ook door hen bedachte Mohammed voert er een sollicitatiegesprek en gaat er aan het werk. De leerlingen maken zijn eerste werkdag en allerlei problemen die hij tegenkomt mee. Zijn eerste salaris is aanleiding voor een feestje!

Paula Arens

Soepgroente

De vrouwen waar Grietje mee werkt staan bij het Arbeidsbureau genoteerd als zeer moeilijk onbemiddelbaar. Toch moeten ook zij 'uit de bakken'. Het ontwerp is erop gericht hen iets kleins waar ze goed in zijn te laten uitvergroten tot iets waar in de buitenwereld waardering voor bestaat.


Grietje Timmerman

 


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing