Effatha

Dove kinderen en seksualiteit

Binnen de KEGG (Koninklijke Effatha Guyot Groep) wordt gewerkt aan een leerlijn seksualiteit voor dove kinderen. Drie verhalende ontwerpen maken deel uit van deze leerlijn.

Voor een doof kind is het niet simpel om goede informatie over seksualiteit te bemachtigen. Er is weinig materiaal in gebarentaal beschikbaar, veel horende ouders en horende leerkrachten vinden het niet simpel om in gebarentaal over seksualiteit te communiceren, en met name de informele informatie (de terloopse opmerkingen) kunnen zij niet oppikken.
Daarom ontwikkelt de KEGG een leerlijn seksualiteit voor gebruik binnen de eigen scholen.

Bureau voor Educatief Ontwerpen maakt in opdracht van de KEGG drie verhalende ontwerpen, die binnen deze leerlijn hoogtepunten van beleving en betrokkenheid moeten gaan vormen. In ‘Joris krijgt een zusje’ (8-9 jaar) moet de hoofdpersoon nogal wat veranderingen verwerken. ‘Tom x Inge’ (10-11 jaar) volgt de hoofdpersonen in hun eerste verliefdheid en puberteit.
‘ Het Jongerenbureau’ (13 – 14 jaar) geeft voorlichting over seksualiteit aan dove jongeren en maakt eigen videomateriaal. Een positief zelfbeeld ontwikkelen en reageren op ongewenste intimiteiten zijn rode draden door de ontwerpen: hoe kun je nee zeggen en aan wie kun je hulp vragen.
Meer informatie bij de KEGG, F. Bonder (info@effathaguyot.nl).

 

 nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing