Educatieve Ontginning Ronde Venen van start

Educatieve Ontginning Ronde Venen van start

Projectleider Ineke Bams van NME-centrum de Woudreus Wilnis gaf het startschot voor een ambitieus onderwijsproject. Onder de titel 'De educatieve ontginning van de Ronde Venen' zullen leerlingen van het Veenlanden College in Mijdrecht aan het werk gaan met concrete inrichtingsvraagstukken in de omgeving van de school.

Een ontwerpbijeenkomst met docenten van het Veenlanden College Mijdrecht vormt het startschot van de educatieve ontginning van de Ronde Venen. Dit project wordt gesubsidieerd door de Provincie Utrecht in het kader van het Programma Leren voor Duurzaamheid, door de Gemeente De Ronde Venen en door Projectbureau De Venen. Uitvoering gebeurt door NME-centrum de Woudreus in samenwerking met Bureau voor Educatief Ontwerpen.

Aan het eind van de projectperiode (najaar 2003) beschikt het Veenlanden College over een onderwijsmethodiek die gedragen wordt door de docenten omdat ze nadrukkelijk betrokken waren bij het ontwerpen, de uitvoering en de evaluatie van de pilot. Het gaat daarbij om verhalend ontwerpen: een methodiek die leerlingen uitdaagt en waarbij ze meer betrokkenheid krijgen bij de plannen in hun eigen woonomgeving. Het draaiboek dat wordt opgesteld kan gebruikt worden voor opschaling naar andere regio's en andere scholen.

Verder is er dan samen met de school een duidelijk perspectief geschetst over de potenties van de eigen leefomgeving als bron voor uitdagend, krachtig en inspirerend onderwijs. De relatie tussen NME-centrum en school is duurzaam vastgelegd in een samenwerkings-overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst is er ook met de 'bronnen' (instanties die inhoudelijk materiaal leveren), zodat er gegarandeerd de komende jaren voldoende materiaal is voor toepassing van de ontwikkelde methodiek.

Na het project werken de leerlingen van de tweede fase van het Veenlanden College jaarlijks aan een actueel inrichtingsvraagstuk. Instanties leveren daarvoor de benodigde gegevens aan en hebben oog en oor voor de oplossingen die de leerlingen bedenken. Het NME-centrum speelt hierbij een coördinerende rol. De pers besteedt aandacht aan de presentaties van de leerlingen en de bijeenkomsten waar de leerlingen hun visie presenteren, worden ook bezocht door bewoners. Ruimtelijke plannen, zoals het Plan De Venen, gaan hierdoor leven onder de bevolking.

Meer informatie over dit project bij:
Ineke Bams
i.bams@milieudienstnwu.nl

 


Ineke Bams, projectleider


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing