Scholengroep Esloo gaat door

Scholengroep Esloo gaat door

Op 28 januari 2002 maakten een vijftiental docenten van het Scholengroep Esloo tijdens een introductiemiddag kennis met verhalend ontwerpen. Ze luisterden naar praktijkverhalen en maakten aan den lijve het begin van een tweetal verhalende ontwerpen mee. Denkend als ontwerpers kostte het hen geen enkele moeite om zinvolle leeractiviteiten aan dit begin vast te knopen.

Onderwijskundige Elisabeth van Elsen peilde met behulp van een evaluatieformulier de reacties, plannen en wensen van de deelnemers aan de bijeenkomst.

Reacties

 • Interessant
 • Inspirerend, leuk
 • Interessant en leuk
 • Bruikbaar
 • Enthousiast
 • Interessant en bruikbaar
 • Ik vond het leuk en leerzaam
 • Inspirerend, vol mogelijkheden
 • Inspirerend. Ik wil er graag mee verder
 • Leuk, uitdagend, apart, maar toch goed inpasbaar
 • Leuk! Wat een inspirerend verhaal en heel goed gebracht
 • Een hele leuke vorm van onderricht, gestructureerd, maar vrij.
 • Inspirerend. Dit ga ik meer toepassen dan tot nu toe
 • Spannend, sprankelend, uitdagend! Hier ligt een kans voor onze school!!
 • Concreet en uitdagend, te meer omdat er een mogelijkheid is ook met bestaande ontwerpen aan de slag te kunnen en het zo in de vingers te krijgen
 • Leuk, inspirerend, maar de praktijk in het SVO wordt vaak gedomineerd door een PTA. Deze werkvorm vereist speelruimte, vrijheid en samenwerking met andere vakgebieden.

Conclusies
Van Elsen concludeert: De bijeenkomst is als zeer inspirerend ervaren. Men is enthousiast over deze vorm van onderwijs. De meeste deelnemers zijn positief over de mogelijkheden van in- en toepassing ervan in het huidige onderricht. Men wil graag dit schooljaar nog worden geschoold om het komend schooljaar al met bestaande ontwerpen aan de slag te kunnen. Hierbij wordt nadrukkelijk de wens uitgesproken met verschillende disciplines samen te werken. Het inpassen van het Verhalend Ontwerpen in toekomstige (projectonderwijs) of bestaande onderwijsvormen (WMS) wordt van belang geacht.

 nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing