Driestar intensief aan het verhalend ontwerpen

Driestar intensief aan het verhalend ontwerpen

Op de Christelijke Hogeschool De Driestar hebben iets meer dan vijftig studenten de differentiatie 'adaptief onderwijs door verhalend ontwerpen' gevolgd. Verhalend ontwerpen wordt op de Driestar op een bijzondere manier ingevoerd. Erik Vos verzorgde de differentiatie samen met hogeschooldocent Peter van Nieuwkoop, maar zo dat de hogeschool het ontwikkelde en uitgevoerde programma volgend jaar zonder externe ondersteuning kan uitvoeren. Een elegante en handige manier van implementeren!

Van competentiemeter tot eigen verhalend ontwerp...

Speciaal voor De Driestar is een competentiemeter(1) ontwikkeld. De competentiemeter bestaat uit een fiks aantal stellingen over het basisonderwijs en een grote voorraadl onderwijsverhalen om de stellingen te illustreren. De stellingen verwijzen naar een beperkt aantal competenties. Tijdens een interactief college met alle studenten vertelt de docent onderwijsverhalen, vraagt studenten om een score bij de stellingen en na afloop kan elke student een reflectief verslag schrijven over de beoogde competentie-ontwikkeling vanaf de start van de differentiatie tot aan het afstuderen. Tussentijdse perspectiefwisselingen worden nu eens niet in een portfolio, maar in een didactisch contract vastgelegd.

Pas na het eerste vastleggen van na te streven competenties begint het onderwijs over verhalend ontwerpen. Zo wordt voorkomen dat verhalend ontwerpen gewoon een nieuw leuk trucje voor het onderwijs is. Verhalend ontwerpen draagt bij aan de ontwikkeling van nieuw vakmanschap van (aanstaande) leraren. Anders zou je er niets aan hebben.

Verhalend ontwerpen moet je toch echt eerst even meemaken. Studenten worden even kinderen van een basisschool en maken, natuurlijk zonder rollenspel, mee wat kinderen in het echt ook meemaken. Dit keer moest daartoe een heikele combinatieklas van groep twee en groep zeven worden ingericht voor vijftig 'kinderen'. De ene helft van de studenten maakte de start van het verhalend ontwerp Tom Tippelaar mee en de andere helft het begin van Het Duinkonijn Dat Wilde Vliegen.

Daarna werden voor iets kleinere groepen workshop verzorgd. Dat waren achtereenvolgens:

- een workshop over het toepassen van didactische beginselen
- een workshop over het gebruik van multimediale technieken
- een workshop over het stellen van sleutelvragen
- een workshop over het opzetten van een verhaallijn

Uiteraard maken de studenten zelf ook een verhalend ontwerp. Tijdens een afsluitende middag zijn de ontwerpen feestelijk gepresenteerd. Het is geweldig om te zien hoe creatief studenten hun verhalende ontwerpen maken en presenteren. Maar het mooiste zijn misschien alle ontstane intenties en competenties om kinderen een belangwekkend, spannend en zelfleerzaam schoolleven te bezorgen.

Enkele titels van nieuwe verhalende ontwerpen:
Stippelland. Het ei. De tornado (Utopia). De egel en de eekhooorn. Het orkest. Mannetje Bouw. De krekel die zijn stem kwijt was. De speeltuin. Het toverballenkind. Het geval van mijn verdwenen grootvader. De prullenbak die geen prullen kreeg. De doos. Rotsmuizen op ontdekkingsreis. Het logeerhuis. Kijk, Zeeland. Abeltje E.v.a.!.

Informatie over ondersteuning van Pabo's: e.reehorst@educatief-ontwerpen.nl

----------------------
(1)
Sorry, de competentiemeter is niet openbaar beschikbaar.

 

 nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing