teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Verschillen in leren

Mathieu Geelen, Praxis Bulletin januari 2003.

In het speciaal onderwijs proberen leerkrachten het mogelijk te maken dat kinderen met beperkingen zich oriënteren op de wereld. Verhalend ontwerpen geniet er dan ook volop belangstelling. Toch lijkt het moeilijk in te passen in een onderwijsconcept dat gericht is op de behandeling van leerlingen met problemen. Hebben juist deze kinderen niet een aanpak met veel structuur nodig? Constateren we niet dat ze weinig zelfstandig zijn, weinig fantasie hebben en ongeordend aan hun taken werken? Anders gezegd: is verhalend ontwerpen niet veel te moeilijk voor deze kinderen? In dit artikel een paar goede redenen om juist hier met verhalend ontwerpen te werken en een aantal tips die dat goed mogelijk te maken.

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing