teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Onderwijs in zelfvertrouwen

Ellen Reehorst, 12 - 18, Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs, februari 2002.

Hoe groot is zo gemiddeld het zelfvertrouwen van VMBO-leerlingen, hoe groot hun geloof in eigen kwaliteiten? Een leerling die nu in het VMBO zit heeft vaak al op de basisschool het gevoel gekregen te falen. Wie denkt te falen houdt weinig zin in leren over. Wie weinig zin heeft in leren ... precies. Als docent probeer je die neerwaartse spiraal om te buigen. Alleen: hoe pak je dat aan? Bestaat er een recept voor onderwijs in zelfvertrouwen?

Mijn natuurkundeleraar was een bevlogen docent. Zijn vak was niet alleen het mooiste maar ook één van de belangrijkste. En daarnaast gaf hij dagelijks onderwijs in zelfvertrouwen. "Vandaag beginnen we met een nieuw onderwerp, atoomfysica. Het is ingewikkeld, de meesten van jullie zullen het lastig vinden, dus let alsjeblieft goed op. Roelof en Herman, jullie hebben hier vast geen moeite mee, maar houd even je mond voor de minderbegaafden in deze klas." En minder begaafd voelde ik me in deze les, goede proefwerkcijfers ten spijt. Pas tijdens mijn studie begon ik te geloven dat ik aanleg had voor natuurkunde. Toch heb ik alle vertrouwen in de goede bedoelingen van mijn leraar. Het probleem is dat hij zo weinig vertrouwen had in mij...

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing