teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Olievlek of schoolbreed

Ellen Reehorst, Praxis Bulletin januari 2003.

Elke school kiest eigen wegen om vernieuwingen in te voeren. Bij de invoering van verhalend ontwerpen komen twee strategieën vaak voor: de olievlek van het enthousiasme en een schoolbreed begin. Beiden hebben hun voors en tegens.

Kennismaken

De invoering van verhalend ontwerpen begint met een kennismaking. Via een tijdschrift als dit, via de website www.verhalendontwerpen.nl, of met verhalen van collega’s. Maar de beste en vrolijkste manier blijft toch een kennismaking aan den lijve: zelf het begin van een verhalend ontwerp meemaken en onderzoeken of het werkelijk zoveel betrokkenheid oproept. Zo’n praktische kennismaking hoeft niet veel tijd te kosten; een uur of twee zijn voldoende om te kunnen beoordelen of verhalend ontwerpen een meerwaarde heeft. Als verhalend ontwerpen aanspreekt zijn er twee manieren om het in te voeren in ...

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing