teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
De leerling als expert

Ellen Reehorst, 12 - 18, Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs, maart 2002.

Wie werkt met leerlingen die niet vanzelf en gemakkelijk leren heeft, zwart-wit gesteld, de keus uit twee uitersten. De eerste is: er vanuit gaan dat ze weinig kunnen en op zoek gaan naar kleine, overzichtelijke, concrete werkjes. Ontwerpend leren draait het om en zet juist ook de moeilijke leerders in de rol van expert. Verhalend ontwerpen voegt daar de extra prikkel van een boeiende verhaallijn aan toe.

Ontwerpen wordt vaak geassocieerd met techniek, maar ontwerpend leren zoals hier bedoeld beperkt zich niet tot technische vakken. VMBO-leerlingen ontwierpen onder meer maatregelen voor duurzaam waterbeheer, een nieuwe manier van leren, de inrichting van een klaslokaal, de toekomst van hun provincie. Elke keer naar aanleiding van een complexe, uitdagende ...

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing