teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Het Adviesbureau

Theo Douma en Ellen Reehorst, 12 - 18, Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs, juni 2002.

Als de leerlingen van het VMBO werknemer van een adviesbureau worden is de school geen school meer maar een kantorencomplex, de gang is een researchafdeling en het lokaal is het bureau. Een week lang nadenken over je eigen toekomst tijdens het vak sectororiëntatie.
VMBO 3 in actie!

In de leerwegen wordt veel gedaan om leerlingen (zelf)verantwoordelijk aan het werk te krijgen. Leerwijzers en studieplanners geven de leerling duidelijkheid. Vaak zeggen docenten daarbij tegen de leerlingen dat ze nu zelf verantwoordelijk zijn. Wat zou het mooi zijn als de leerlingen dat zelf ook vinden en voelen!

Verzoek
Maandagmorgen negen uur. Leerlingen van de derde klas theoretische leerweg druppelen de school binnen. Via de video komt een man in beeld die zich voorstelt als directeur van een adviesbureau en vertelt dat hij adviezen geeft in loopbegeleiding. "Ik heb contact met een jongen en een meisje in Canada..."

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing