teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Actief zelfstandig leren met Verhalend Ontwerpen

Ellen Reehorst, NVOX, tijdschrift voor docenten in de natuurwetenschappen, 1998, 1287 woorden.

Als ik lekker de krant zit te lezen haakt m'n oog aan de kop Scholieren reinigen strand van onderbroek en lege flessen. Ah, Coastwatch is weer begonnen. Een mooi verhaal van een leerkracht: NME, onderzoek doen, maatschappelijke relevantie. En dan komt het ene zinnetje dat nog steeds in m'n hoofd zit: de leerlingen vinden het wel best; alles is beter dan gewoon les...

Onmiddellijk schieten me situaties uit m'n eigen onderwijspraktijk te binnen. Met een tweede klas op excursie naar de rioolwaterzuive...

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing