teksten en aanvullende literatuur

Fragment uit:
Mevrouw van Zanten en de zin in leren

Ellen Reehorst, 12 - 18, Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs, mei 2002.

In de leerwegen van het vmbo wordt regelmatig met contexten gewerkt. Die contexten maken het werk belangrijk en roepen daardoor altijd betrokkenheid en leerenergie op. Bijzonder genoeg maakt het daarbij niet uit of ze echt, bijna echt of compleet verzonnen zijn.

Hoe motiveer je leerlingen? Door vriendelijk en duidelijk te zijn. Door hen zelf aan het werk te laten. Maar om te beginnen vooral door hen nut en noodzaak van het onderwijs te laten voelen. Niet alleen voor later, vooral ook voor nu. Contexten geven directe betekenis aan leersituaties en dat vergroot de motivatie van leerlingen enorm. Anders gezegd: als leerlingen de zin van het onderwijs inzien, geeft hen dat zin om te leren.

De triltandcultivator
Soms zijn contexten buitengewoon realistisch. Neem de opdracht die een boer aan leerlingen Agrarische Techniek verleende: maak voor mij een triltandcultivator die beter is dan wat uit de fabriek komt. De leerkracht die de boer op dit idee bracht kan er smakelijk over vertellen. 'Ik heb m'n leerlingen aangeraden eerst een werktekening te maken. Maar tekenen op schaal vinden ze moeilijk, dus begonnen ze gewoon met lassen. Natuurlijk kregen ...

Verder lezen? Download het artikel in PDF-formaat.


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing