Mooie spullen
Vakoverstijgend

Vakoverstijgende projecten voor onderbouw Voortgezet Onderwijs

Bezig met de invoering van scenario 2 of 3 in de nieuwe onderbouw? Bespaar tijd en win kwaliteit door gebruik te maken van verhalend ontwerpen.

Verhalend ontwerpen zorgt voor vakoverstijgende projecten waar leerlingen met veel plezier en grote betrokkenheid aan werken, en nog veel van leren ook. In het schooljaar 2004/2005 bleek dat onder meer op het Dockinga College in Dokkum, op SG Winkler Prins in Veendam en op ORS Lek en Linge in Culemborg.

Elk van deze scholen koos voor een eigen manier van invoering, met bijbehorend scholingstraject.

Het Dockinga College roosterde gedurende zes weken een middag vrij voor projectwerk. De tweede klassen begonnen allerlei soorten winkels. De tweede klassen richtten onder meer een duurzame camping op. De derde klassen gaven vanuit hun eigen voorlichtingsbureau voorlichting over seksualiteit en relaties. Als basis leverde Bureau voor Educatief Ontwerpen een drietal scenario’s, die leerkrachten tijdens de scholing naar eigen hand en klas hebben gezet.

SG Winkler Prins experimenteerde met vakoverstijgend werken binnen het reguliere rooster. Enkele ontwerpen die met succes werden uitgevoerd: Het Bureau voor de Statistiek, het Reisbureau en het museum. Als basis leverde Bureau voor Educatief Ontwerpen een aantal verhaallijnen, die leerkrachten tijdens de scholing verder hebben uitgewerkt.

ORS Lek en Linge roostert volgend jaar wekelijks projecttijd (2 x 70 minuten) in voor alle eerste klassen. Het nieuwe brugklasteam heeft tijdens een uitgebreide scholing vijf eigen verhalende ontwerpen ontwikkeld rond de thema’s duurzaam bouwen, multiculturele samenleving, gehandicapten, sport en voeding, reizen. Vooruitlopend op volgend jaar hebben een aantal leerkrachten al met succes kleine ontwerpen uitgevoerd.

Bureau voor Educatief Ontwerpen kan volop bijna-klare vakoverstijgende ontwerpen leveren die door leerkrachten naar eigen inzicht kunnen worden aangepast. Zo gaan tijdbesparing en ownership hand in hand. Tijdens de scholing bereiden docenten zich heel praktisch voor op de uitvoering, oefenen ze in het stellen van sleutelvragen en doen ze ervaring op met de onderliggende activerende didactiek. Ook is het mogelijk onder begeleiding eigen verhalende ontwerpen te maken.

Meer informatie bij Ellen Reehorst (e.reehorst@educatief-ontwerpen.nl; tel. 050 529 0453).
nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing