update 10-02-03

alcoholpreventie - Trimbos Instituut

Afscheid van
groep 8!

Groep 8 blikt terug op hun basisschooltijd door een herinneringsboek te maken. Daarnaast kijkt groep 8 ook naar de toekomst... het voorgezet onderwijs. Natuurlijk komt ook alcohol daarbij aan bod! meer weten?

Randy en Lea

Zaterdagmiddag na de wedstrijden blijven Randy, Lea en hun vrienden altijd nog een tijdje rondhangen op de club. Eerst in de kantine, maar de laatste tijd steeds vaker ergens achteraf, omdat sommigen bier willen drinken. Tot nu toe heeft Randy het bij Cola gehouden. Zijn vrienden vinden dit maar gek en proberen hem over te halen. meer weten?

Het Voorlichtings-bureau

In een krantenartikel staat dat er problemen zijn met alcoholgebruik. De wethouder zegt dat er misschien een voorlichtingsbureau gaat komen. De kinderen bedenken hoe zo'n voorlichtingsbureau er uit zou kunnen zien en welke klanten er langs zullen komen. meer weten?

Waarom deze ontwerpen?
Uit recente onderzoeken blijkt dat het alcoholgebruik onder jeugdigen in het basisonderwijs stijgende is. In 2001 dronk dertien procent van de leerlingen tussen de 10 en 12 jaar regelmatig bier, wijn of een zoet mixdrankje. Vier jaar daarvoor was dat nog 10 %. Trendy drankjes, denk aan premixes als Bacardi Breezer, lijken daar voor een deel debet aan.

Veel basisscholen besteden al aandacht aan alcoholpreventie. Uit onderzoek blijkt dat dit wel degelijk effect heeft. Vooral de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs zijn hiervoor een goede doelgroep: voordat kinderen daadwerkelijk gaan experimenteren.
Kernzaken van alcoholpreventie zijn:

 • Voldoende kennis over alcohol en alcoholgebruik;
 • Zelfvertrouwen en een goed gevoel voor eigenwaarde;
 • Nee kunnen zeggen;
 • Grenzen kunnen stellen;
 • Een actieve betrokkenheid van ouders.

Het Trimbos-instituut geeft in samenwerking met GGD-en en instellingen voor verslavingszorg al vele jaren lesmateriaal uit, zoals Gezonde School en Genotmiddelen. In opdracht van het Ministerie van VWS zet het Trimbos-instituut samen met het Bureau voor Educatief Ontwerpen een pilotproject uit, waarin drie verhalende ontwerpen voor alcoholpreventie worden uitgetest en overgedragen.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ontwikkelen van drie verhalende ontwerpen met een vanuit preventieoogpunt eigen insteek.
 • Uittesten van de drie verhalende ontwerpen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
 • Documenteren van de uitvoering, onder meer op deze website (zie Voorlichtingsbureau en Afscheid van groep 8).
 • Ontwikkelen van een scholing voor leerkrachten basisonderwijs.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een train-de-trainerscursus voor regionale ondersteuners die basisscholen begeleiden bij de uitvoering van deze ontwerpen.
 • Uitgave en verspreiding van de definitieve uitwerking van de verhalende ontwerpen (najaar 2003).
 • Meer informatie bij Trimbos-instituut, Ingrid Schulten, tel. 030- 297 1100.

Vragen!
Heb je vragen over het project? Benieuwd naar de mening van een ontwerper?

Stel je vragen aan...


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing