Ontwerp : De wereldreiziger

De wereldreiziger

De wereldreiziger reist in zijn bus heel de wereld rond. Hij is al in heel veel landen geweest. Daar maakt hij altijd de mooiste foto\'s van mensen die aan het werk zijn. Interessant eigenlijk hoeveel werk het is om bijvoorbeeld thee te maken. Hoe zou dat met andere producten gaan?

 

Groep
7, 8

Schoolvakken
*aardrijkskunde
*biologie
*gezond gedrag
*milieueducatie

Kernwoorden
*biologische producten
*eerlijke handel
*gezonde voeding
*productieprocessen
*topografie van Nederland
*wereldproducten


Ervaringsgebieden
 

maken en gebruiken:
arbeid, consumptie, duurzaamheid

omgeving en landschap:
habitat van mensen, habitat van plant en dier, de aarde als woonplaats, ruimtelijke omgeving


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing